Месец: юни 2016

Защо не изпращаме съобщения на екрана на телевизора

Някои оператори използват възможностите на техните платформи, за да изпращат съобщения до екрана на телевизора, когато дойде време за плащане на следващата сметка, когато се изчерпи кредита или при други подобни случаи.

Ние, обаче, не го правим, като за това си има причина. Технически, разбира се, е напълно възможно. Обаче телевизорът не е индивидуално (персонално) устройство, каквото са например телефона или таблета. Почти винаги човекът, който плаща сметката, е различен от онзи, който гледа екрана. Често са в едно семейство, но все пак са различни хора.

Каква полза имате, ако съобщението “Остават ви още три дни до края на абонамента” се появи, докато 6-годишният ви син гледа Дисни или докато тъща ви гледа следобедния сериал? Те просто ще натиснат бутона ОК за да се махне надписа, ние ще сме отчели, че съобщението е доставено и въпросът ще приключи. Обаче съобщението няма да е прието от този, който действително трябва да плати сметката и реално той няма да бъде предупреден.

Каква полза има собственикът на заведение, ако неговите клиенти знаят колко дни му остават до края на абонамента или колко пари има в сметката?

Макар да изглежда добра идея, шансът да се пропусне съобщение, доставено до екрана, е по-голям от вероятността то да се получи от правилния човек.

Отделно от това, информацията какъв абонаментен план ползвате, колко, как и дали го плащате, колко ви остава или не ви остава, по същество са лични данни, които не е нужно всички от вашето обкръжение да научават.

Ето защо ние изпращаме тази информация само до регистрирания имейл адрес (7 дни предварително, 3 дни предварително и на самата дата), без да я правим достъпна през телевизора.