Приложение Tivi.bg Navigator

С приложението Tivi.bg Navigator можете да гледате абонаментните ни планове на телевизор, бокс, телефон или таблет с операционна система Android или Android TV *.

Инсталиране от Google Play

Потърсете “Tivi.bg Navigator” или за по-кратко писане “wl.tivi.bg” в Google Play

Инсталиране без Google Play

Свали от тук: tivi.bg.apk

Регистрация

В меню Account setup / M3U / Access token (или Жетон за достъп) се въвежда MAC адрес, който е предварително регистриран от Tivi.bg като M3U. M3U е стандартизиран протокол за връзка сървър-плейър.

Ако вече ползвате M3U плейлиста с друго приложение и ако плейлистата е била например https://cdn.tivi.bg/m/11:22:33:44:55:66, то токенът е само 11:22:33:44:55:66 и можете да го преместите в Navigator.

Не въвеждайте като токен / жетон MAC адрес,  който ви е регистриран за друго устройство (MAG / TH / emulator). Ако желаете да подмените устройство или емулатор с Navigator, или ако искате да добавите ново устройство към абонамента си, свържете се с нас. Преизползването на mac адреси от други устройства без нашето съдействие може да доведе до тяхното блокиране.

Типът на регистрацията (MAC или M3U) е свързан към устройството, а не към абонамента. Към един абонатен номер (акаунт) може да имате произволна комбинация от физически устройства (MAC) и приложения (M3U) – общо до 4 екрана на абонат. Имайте предвид, че платформата ограничава всички устройства в един абонамент, включително такива с Navigator, да работят едновременно само от един IP адрес.

Токените не могат да се клонират – всяка инсталация на приложението трябва да има свой собствен токен, който трябва да се пази в тайна, защото ако бъде пуснат на две места, ще работи само последното.

Ако устройството поддържа 4K, добавете “/4K” накрая на токена (например 11:22:33:44:55:66/4K)
Ако устройството НЕ поддържа 4K, добавете “/HD” накрая на токена (например 11:22:33:44:55:66/HD)

Кратко ръководство

За да се използват всички функции на приложението е достатъчно дистанционно управление с четири стрелки, бутон ОК и бутон Назад. Ако има други бутони – например Меню, цифри за избор на канали, бутони за превъртане и пауза, бутон за предишен или следващ канал и др., най-вероятно също ще работят.

Функциите на основните бутони в режим “цял екран” са:

Стрелка нагоре: показва списъка с канали
Стрелка надолу: показва програмата (списък с предавания) на текущия канал
Стрелка наляво: превключва към предишен канал
Стрелка надясно: превключва към следващ канал
Бутон ОК: показва меню

Същите бутони, но със задържане:

Стрелка нагоре: търсене на канали и предавания (включително гласово, ако дистанционното и устройството го поддържат)
Стрелка надолу: показва последните гледани канали
Стрелка наляво: превъртане назад
Стрелка надясно: превъртане напред
Бутон ОК: меню за канала (програма, избор на звук и субтитри, плейър, добавяне в любими и др.)

Ако имате дистанционно с много бутони, можете да ги препрограмирате. Например ако има бутон Меню, може бутонът ОК да бъде препрограмиран да отваря списъка с каналите, вместо да дублира функциите на Меню. Програмирането на дистанционното се извършва в меню Player.

Настройки

Приложението осъществява комуникацията с платформата на Tivi.bg, но самото възпроизвеждане на картината, звука и субтитрите се извършва от хардуера (телевизор, бокс) и вграденото в операционната система програмно осигуряване (плейър, системни библиотеки). Ако хардуера или библиотеките имат някакви ограничения или недостатъци, те не могат да бъдат коригирани софтуерно. Tivi.bg не гарантира безпроблемна работа на приложението с всякакви устройства. Използвате го на свой риск. 

Настройките по подразбиране работят с максимален набор устройства, но все пак може да се наложи да промените някои от тях.

Кодек

Приложението има два вида кодек (COder-DECoder): хардуерен и System Video View. Хардуерният кодек на свой ред има два подвида quality (качество) – Compatibility или Best Match. Избират се в меню Player / Setup codec preferences (Плейър / Настройки на кодеци).

Препоръчваме да тествате настройките по подразбиране:  Codec settings / Hardware codecs и Hardware codec quality / Best match (Настройки  / Хардуерни кодеци, Качество / най-добро съвпадение). Ако не работят – пробвайте System Video View. След това за конкретни канали с бутона OK и меню Parameters може да се наложи да се избере специфичен кодек – например защото каналът не тръгва, накъсва или не се показват субтитрите. Вижте по-долу в секция Устройства резултати от тестове и конкретни настройки за някои тествани устройства.

Буфер

Препоръчваме да тествате с различни размери на буфера, включително с изключен буфер (Player / Network / Broadcast buffer size) и да оставите най-малката, която работи с всички канали, за да ускорите превключването.

Настройката по подразбиране (by default) работи с най-много устройства. Някои устройства използват една и съща памет и като буфер за мрежата, и като буфер за декодера и се нуждаят от увеличаване на буфера. При едни “хълцат” някои SD канали, при други – HD или 4K. Тествайте с различни видове канали. Общото правило е, че при “хълцане” и накъсване на звука или картината, трябва да се пробва увеличаване на буфера.

Език

За да се избира автоматично Български език за аудио и субтитри, в Player / Track language трябва да се въведе “bg” (настройка по подразбиране). Могат да се добавят и други езици. Ръчно избиране на звук и субтитри за конкретен канал става с дълго натискане на бутон OK. При някои устройства този избор работи само с хардуерен кодек, при други – само със System Video View. Понякога не работи изобщо и се използва езикът на операционната система. В този случай трябва да смените езика на Android да бъде български и да пробвате с кодек System Video View.

Хардуер

Всички телевизии в Европа, включително SD, HD и 4K, се излъчват в 50 херца (50 кадъра или 50 полу-кадъра в секунда), с цвят yuv420 / YCbCr420. Не избирайте видео режим Auto или Best, защото тогава устройствата ще предпочетат 60 херца и картината ще насича (“хълца”) при хоризонтално движение на камерата. По-висока честота не означава по-добро качество. Честотата трябва да съвпадата с броя на кадрите в секунда или да е кратна (25, 50, 100 и т.н.). Ръчно изберете 1080p-50 за HD или 2160p-50 за 4K.

Някои устройства може да си намалят вътрешната честотата на кадрите и картината да започне леко да прескача (примерно при движещи се букви), ако ненужно се избере цвят yuv422 или yuv444. В такъв случай изберете ръчно yuv420 в настройките за цвят, ако има такива.

Поддържани платформи и операционни системи

Приложението Tivi.bg Navigator поддържа само операционни системи (ОС) Android и Android TV* след версия 6, както и Google TV.

* Android TV и Android са различни ОС. Масово устройствата без сертификат от Google използват модифицирана версия на свободната ОС Android, направена да прилича на Android TV, но приложенията, които се свалят от Play Store (ако изобщо има такъв) не са специално селектирани за телевизор (т.е. за работа с дистанционно управление) и може да изискват мишка или симулация на мишка. Android TV е сертифицирана от Google ОС, която има отделен Play Store с отделни версии на приложенията, специално предназначени за работа на голям екран и с дистанционно. Android TV интегрира мултимедийните приложения, включително Navigator, Youtube, Netflix и др, в основния си екран в т.нар. “канали” и съдържанието им е по-достъпно.

Препоръчваме да избирате устройства, сертифицирани от Google (а в последно време – и от Netflix, защото без този сертификат не възпроизвежда 4K съдържание), но Navigator работи и върху несертифицирани устройства без достъп до Play Store.

Не всички смарт телевизори са Android. Някои марки имат собствени ОС (например Samsung и LG). Уверете се, че ОС на Вашия телевизор е именно Android, защото има не малко смарт телевизори, които не са с Android.

Устройства

Всички продавани от нас Android устройства са съвместими с Tivi.BG Navigator.
Резултат от тестовете с различни устройства и специфични конфигурации може да намерите тук


За настройка на други приложения, виж страницата Kodi