Настройки за кабелна телевизия

Основна честота: 754 MHz или 754 000 KHz
Модулация: 256-QAM
Symbol rate: 6900

Номер на мрежа (ONID): 61440
Начин на задаване на каналите: NIT и LCN

Честотен спектър: от 578 000 до 842 000

Пълен списък на честотите: текст или json

При настройката на приемник за кабелна телевизия има две задачи: приемникът да намери всички канали (сканиране на честотите) и подреждането им в правилния ред. В tivi.bg спазваме индустриалните стандарти NIT (Network information table, таблица с честотите) и LCN (Logical channel numbers, подредба на каналите). Повечето приемници поддържат тези стандарти и ще подредят каналите по същия начин, по който са подредени в интерактивната телевизия.

Не винаги NIT и LCN са включени по подразбиране, а производителите на телевизори ги кръщават по друг начин и понякога е нужно експериментиране. В следващата секция ще събираме информация за конкретни приемници, но ето няколко общи насоки:

В приемника може да има няколко вида сканиране: пълно, мрежа, оператор, бързо и др. Понякога може да има избор на държава или регион. Най-вероятно приемникът ще намери всички всички честоти в режим на пълно сканиране, но не е сигурно, че в този случай ще подреди правилно каналите. На теория трябва да изберете режим на бързо сканиране и да въведете горните данни за честота, модулация, скорост и номер на мрежа, но е възможно да се наложи номерът на мрежата да бъде оставен 00000 или Auto. Пробвайте така, а ако резултатът е незадоволителен, повторете  с другите варианти.

Ако в менюто има опция за автоматично сканиране при промяна – изберете я. Така новите канали ще се добавят автоматично след време.

За какво да следим

При сканирането, приемникът трябва да намери всички честоти от горния списък и над 180 канала.
Подредбата на каналите трябва да изглежда така:

1. БНТ1
2. BTV
3. Нова ТВ

31. БНТ1 HD
32. BTV HD
33. Нова HD

Могат да се получат следните грешки

  • на първите три позиции да има “случайни” канали, вместо посочените. В този случай приемникът е подредил каналите по реда на честотите. Пробвайте с друг вид сканиране. Ако нищо не помага, възможно е приемникът да не разбира от автоматично подреждане на канали.
  • на първите три позиции има канали, подредени по азбучен ред. Вижте дали имате настройка за вида на подреждането и изберете “подреждане от оператора”, ако има такава. Ако нищо не помага, възможно е приемникът да не разбира от автоматично подреждане на канали.
  • на първите три позиции са тези три канала, HD версиите им също са последователни, но номерата им не са 31, 32 и 33, а по-малки (например 28, 29 и 30). В този случай приемникът правилно е разпознал всичко, но е премахнал липсващите в пакета номера и е преномерирал следващите канали. Приемникът най-вероятно може да  покаже правилната номерация, стига да се уцелят опциите.  Вижте какви опции за подреждане на каналите има и пробвайте различни комбинации от сканиране и подреждане.

Кодиране

Повечето от каналите в основния пакет не са кодирани, но има и кодирани (например тези за възрастни, спортни и др.). За декодиране се използва CA модул, който се поставя в телевизора, а ако телевизорът няма такава възможност – външен декодер (set-top-box).  Съвместими модели CA модули: BestCAS

Специфични настройки

Телевизор Sony Android

Режим на сканиране: Оператор

Въвежда се началната честота на сканиране

Телевизор LG с webOS 3

Актуализация на списъка с канали: ДА

Автоматична настройка / Кабел / Тип: Пълно търсене

Приемник Neta

Система / Сервиз / Operator settings / Method for Clist Update: NIT & LCN

Система / Други настройки / Подреждане на канали: Да се определи от оператора

Инсталация:
   Метод: NIT търсене
   Старт: въведи началната честота и модулация

Приемник Topfield

Menu / Инсталация. От дистанционното се въвежда "123456789012". Това ще отключи менюто "Търсене на услуги".

Търсещ режим: Manual с въвеждане на началната честота и модулация. Сканиране на мрежата: включено

Приемник с Enigma2

System / GUI Settings / Hide number markers: YES

Cable scan / Use official channel numbering: YES

След сканиране във Favourites ще се появи букет с име tivi.bg и с правилната номерация на каналите

За допълнителна информация, свързана с използването на услугата след първоначалната настройка, като например как се използва таймшифт, посетете страницата “Информация