Телевизия на едро


Платформата на TiVi.bg може да се използва на "облачен" принцип от всички желаещи оператори (интернет доставчици, хотели, затворени комплекси и др.). Това означава, че операторът използва платформата като услуга, дистанционно, без да се налага да инвестира в техника (*), софтуер или подръжка на място.

При проектирането на платформата е отделено специално внимание на следните особености:

  • unicast технология, за да може да се използва във всички кабелни мрежи
  • може да работи през пиъринга, без да се изграждат специални връзки
  • не се нуждае от отделен VLAN (макар да е възможно, ако операторът желае да осигури приоретизация на IPTV трафика)
  • (*) с цел пестене на трафик, могат да се използват евтини локални рестриймъри. Рестриймърите "теглят" само тези канали, за които има зрители, без това да води до увеличаване на времезакъснението при превключване на каналите. Ауторизацията на потребителите се извършва в централните сървъри и не е нужно върху рестриймърите да има база данни (няма сериозни изисквания за CPU, памет или диск).
  • възможно е да се използва локален хеденд (сателитен приемник или друг наличен източник на телевизионен сигнал), за да се намали допълнително нуждата от междуградски пренос
  • интелигентна резервираност: при отпадане на рестриймър, на източник на канал или дори на връзката между рестриймъра и потребителя, в рамките на секунди потребителя се пренасочва към друг рестриймър
  • висока надеждност на централната система: клъстер от сървъри, разположени в 4 различни дейтацентъра от най-висок клас, с пълно резервиране на свързаността, захранването, климатизацията. Всички елементи са hot-swappable и системата може да се обслужва и ъпгрейдва без прекъсване на услугите.
  • лесна интергация с вашия съществуващ билинг

Интернет на едро

TiVi.bg предоставя гарантиран Интернет достъп на едро

95%-но правило за изчисляване на потреблението

Няма шейпър на скоростта, а трафика се мери на 5-минутни интервали. В края на месеца 5-те процента 5-минутни интервали (36 часа) с най-голямо потребление се махат от сметката, а следващият интервал (95%-ния, от там и името на метода) показва каква е скоростта, по която ще бъде таксуван месеца. Отчитането се прави паралелно от две системи - Cacti и LibreNMS, намиращи се в различни дейтацентрове, като клиентът разполага с достъп до тях в реално време. Алгоритъмът и измерващият софтуер са стандартни за телеком бранша и са описани тук: https://en.wikipedia.org/wiki/Burstable_billing

Резервираност

TiVi.bg има 4 дейтацентъра: Телепойнт, 3DC, Evolink и Стопанска камара. Всички те са свързани към другите дейтацентрове по поне две независими трасета. Във всеки дейтацентър оборудването е минимум двойно - минимум два суича, два рутера, две връзки към света и т.н. Всеки клиент задължително изгражда две BGP сесии към два рутера за международен и към още два рутера за български трафик. А ако има техническа възможност да изгради две трасета (за предпочитане към два различни дейтацентъра, но може и към два суича в един дейтацентър), клиентът ще има две съвсем независими връзки, еквивалентни на два различни доставчика (в случай на нужда сесиите може дори да са към две различни автономни системи).

Добра свързаност

TiVi.bg има няколко международни доставчика и връзка към всички български ексчейнджи. Изградени са частни пиъринги с важни оператори като Google, Cloudflare, Huricane Electric и др. Повече подробности за свързаността има тук: http://www.mitko.com/network.html