Месец: август 2017

Периодични плащания чрез epay.bg и ПИБ

Досега задълженията в epay.bg и Първа Инвестиционна Банка се появяваха едва след като системата издаде фактурата за следващия период, но вече ще се появяват 7 дни предварително.

Понеже услугата е предплатена (без договор), ако в сметката ви няма пари, това водеше до спиране на услугата, докато не се извърши плащането. В epay.bg задължението се появяваше сравнително бързо, но ПИБ изчакваше понякога по половин час, преди да направи проверка за нови задължения. Това създаваше неудобства най-вече за клиентите на ПИБ, на които им се случваше да остават без телевизия по половин час, докато банката обработи таксата.

В epay.bg можеше да се използва функцията за предплащане, но в ПИБ няма такава функция.

Процедурата продължава да е същата – ако в деня на издаване на фактурата в сметката няма пари, услугата ще спре. Но вече ще имате 7 дни преди това, през които в системите на epay.bg и ПИБ ще има чакаща такса. Не се променят и условията на договора – ако не желаете да ползвате услугата в следващия период, не заплащайте задължението.

ОСОБЕНОСТ: ако имате чакащо старо задължение (стара фактура), новите бъдещи задължения няма да се показват. Логиката е, че първо се погасяват старите, а след това, при следващо влизане в epay.bg, ПИБ или на каса на Изипей, ще се появат и бъдещите задължения в следващте 7 дни. Но не се притеснявайте – старото плащане се отразява с днешна дата и пуска услугата от деня на плащането. Например издадена фактура за месец септември може да бъде платена чак през януари – услугата ще бъде пусната в деня на плащането и ще работи по традиционната схема (докато има пари в сметката). Но ако го направите след 24-ти януари, веднага след плащането ще ви се появи ново задължение – този път за февруари.

Причината е, че ако обединим старите и бъдещите задължения, няма да можете да изберете кое от тях да платите и ще трябва задължително да ги платите и двете едновременно.