Какво получаваш при абонамент 10 лв/месечно.

tivi.bg vivacom mtel blizoo bulsatcom net1
месечна такса 1 10 9.80 14.90 3 14.99 4 10 15.90
брой канали за 10 лв. 160 50 55+ 100 58 95
HD канали за 10 лв. 30 6 10 1 24
интерактивност
инсталационна такса 9.90 9.90
цена при договор за 2 24 месеца 24 месеца 24 месеца 18 месеца 18 месеца

Забележка:

1. Възможно най-ниската стандартна цена, предлагана от съответния оператор. Когато операторът предлага различна цена за различни месеци (примерно 8 лв за първите 3 месеца, а след това по 12 лв), цената е сметната като средноаритметична за минималния срок на договора, за който се отнася (сумата, платена за 1 или 2 години, разделена на 12 или 24).
2. Посочен е минималният срок, за който може да се постигне посочената най-ниска месечна такса.
3. По-ниска цена от 9.90 се предоставя само в пакет с гласови услуги и интернет.

4. Цената е формирана като средно-аритметична между промоционалната цена за първите три месеца – 7.99 лв. и 15.99 лв. за останалите 21 до края на договорния период.


Колко ще платиш за „съпоставим пакет“ от 150 ТВ канала, от които 30 HD, ако телевизията е в пакет с Интернет.

tivi.bg vivacom mtel blizoo bulsatcom net1
брой канали (HD) 160 (30 HD) 130+ (32 HD) 155+ (32 HD) 150 (34 HD) 120 (33 HD) 95 (24 HD)
Интернет 100 mbps 100 mbps 30 mbps 25 mbps 50 mbps 35 mbps
Най-ниска цена само за интернет (поне 20 mbps) няма 12.80 9.90 9.99 12 11.50
ценате е при договор за поне 2 24 месеца 24 месеца 24 месеца 18 месеца 24 месеца
общ разход през първата година (първоначален + месечен - остъпки) 445 421.80 344.70 353.50 - 383.50 477.60 197.10
разход през всяка следваща година след първата 300 421.80 334.80 443.64 477.60 262.80

Виж пълната таблица „Сравнение на ТВ + Интернет“


Колко ще платиш за „съпоставим пакет“ от 150 ТВ канала, от които 30 HD, ако ползваш само телевизионна услуга.

tivi.bg vivacom mtel blizoo bulsatcom net1
брой канали (HD) 150 (32) max 90+ (7) 155+ (32) 150 (34) 155 (60+) 95 (24)
цената е при договор за поне 24 месеца 12 месеца 24 месеца 18 месеца 18 месеца
разход първа година 235 - 255 189.6 308.70 386.44 - 416.44 190.80 - 265.80
разход всяка следваща година 108 - 120 189.6 298.8 395.64 190.80

Виж пълната таблица „Сравнение на телевизионна услуга“


Всички сравнителни данни са актуални към 03.05.2016 г. При изчисляването на цените е избиран най-изгодния за потребителя вариант (най-евтиният пакет, който включва съответния брой програми). Изчислени са и отстъпките, с изключение на тези, които зависят от несравними и неприложими условия (например Мтел имат допълнителна остъпка, ако сте техен мобилен клиент и сключите 24-месечен договор за мобилна телефония. Тази отстъпка не е включена в сравнението, защото е свързана с друг, несравним продукт.)