Какво получаваш при абонамент 10 лв/месечно.

[wpsm_comparison_table id=”1″ class=”hover-col1 center-table-align”]

Забележка:

1. Възможно най-ниската стандартна цена, предлагана от съответния оператор. Когато операторът предлага различна цена за различни месеци (примерно 8 лв за първите 3 месеца, а след това по 12 лв), цената е сметната като средноаритметична за минималния срок на договора, за който се отнася (сумата, платена за 1 или 2 години, разделена на 12 или 24).
2. Посочен е минималният срок, за който може да се постигне посочената най-ниска месечна такса.
3. По-ниска цена от 9.90 се предоставя само в пакет с гласови услуги и интернет.

4. Цената е формирана като средно-аритметична между промоционалната цена за първите три месеца – 7.99 лв. и 15.99 лв. за останалите 21 до края на договорния период.


Колко ще платиш за “съпоставим пакет” от 150 ТВ канала, от които 30 HD, ако телевизията е в пакет с Интернет.

[wpsm_comparison_table id=”6″ class=”hover-col1 center-table-align”]

Виж пълната таблица “Сравнение на ТВ + Интернет”


Колко ще платиш за “съпоставим пакет” от 150 ТВ канала, от които 30 HD, ако ползваш само телевизионна услуга.

[wpsm_comparison_table id=”5″ class=”hover-col1 center-table-align”]

Виж пълната таблица “Сравнение на телевизионна услуга”


Всички сравнителни данни са актуални към 03.05.2016 г. При изчисляването на цените е избиран най-изгодния за потребителя вариант (най-евтиният пакет, който включва съответния брой програми). Изчислени са и отстъпките, с изключение на тези, които зависят от несравними и неприложими условия (например Мтел имат допълнителна остъпка, ако сте техен мобилен клиент и сключите 24-месечен договор за мобилна телефония. Тази отстъпка не е включена в сравнението, защото е свързана с друг, несравним продукт.)